AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sedert 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie deze gegevens zijn bepaalde rechten. Voor meer informatie kunt u terecht bij Marion van Wagenberg.

KLACHTENREGELING

De praktijk voldoet aan de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg). De klachtenregeling Paramedici is een regeling voor geregistreerde beroepsbeoefenaren werkzaam in de eerste lijn.