VERGOEDING

Ook zonder verwijzing bent u welkom

Wist u dat De oefentherapeut ‘direct toegankelijk’ is? Dit betekent dat u geen verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig heeft. De behandeling wordt ook zonder verwijzing vergoed door de zorgverzekeraar. Indien u zonder verwijzing naar De oefentherapeut komt zal er voorafgaand aan de behandeling een korte screening worden uitgevoerd om te bepalen of u bij mij op het juiste adres bent. Bij verwijzing door huisarts of specialist dient wel een verwijsbriefje meegenomen te worden.

Wist u dat Oefentherapie Mensendieck (vanaf 18 jaar) vergoed wordt uit uw aanvullende polis en dat die kosten niet verrekend worden met uw eigen risico?

Ook in het nieuwe jaar wordt de therapie vergoed, ook al ben ik niet te vinden in de zorgzoeker. Ik heb een contract met alle zorgverzekeraars.

VOLWASSENEN VANAF 18 JAAR

De behandelingen worden vergoed uit de aanvullende polis van uw zorgverzekering. Het aantal behandelingen dat voor vergoeding in aanmerking komt verschilt per verzekeraar en per pakket. U kunt dit nakijken in de polisvoorwaarden of informeren bij uw zorgverzekeraar. De website Independer geeft ook informatie over de vergoedingen die de zorgverzekeringen in de diverse aanvullende pakketten bieden.

KINDEREN (TOT 18 JAAR)

De eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering van de zorgverzekering. Een kind hoeft dus niet aanvullend verzekerd te zijn. Na de 18de behandeling wordt de vervolgbehandeling vergoed uit de aanvullende polis.

MENSEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING

De behandeling van bepaalde chronische aandoeningen, die voorkomen op een chronische lijst, is vergoeding uit de basisverzekering mogelijk vanaf de 21ste behandeling. De eerste 20 behandelingen komen voor rekening van uw aanvullende verzekering, indien u deze heeft afgesloten. Een verwijzing van uw behandelend specialist is hiervoor vereist. Ik informeer u graag over de mogelijkheden.

Sinds 1 januari 2018 vergoedt de basisverzekering 12 behandelingen oefentherapie voor patiënten met knie- en heupartrose.

De eerste 20 behandelingen komen voor rekening van de aanvullende verzekering, afhankelijk of die daartoe toereikend is, of anders van de patiënt zelf. Een verwijzing van uw behandelend specialist is hiervoor vereist. Ik informeer u graag over de mogelijkheden.

TARIEVEN

Als u niet aanvullend verzekerd bent of uw budget is op, ontvangt u een nota. Het tarief voor een behandeling in de praktijk van 30 minuten bedraagt  € 32,50. Voor een behandeling aan huis geldt het tarief van € 45,00. Indien u een afspraak niet kunt nakomen, bel dan 24 uur van tevoren af. Wanneer dit niet is gebeurd, wordt de afspraak in rekening gebracht.